TANZÁNIENAMIBIEJIHOAFRICKÁ REPUBLIKABOTSWANAZANZIBARMAROKOKEŇAZIMBABWE
afrikaweb.czexpo tourtelefon 577 103 104 mobil 602 530 266 expotour@expotour.cz
CasablancaRabatMeknesFezMarakeshVolubilisMoulay Idris
 
MAROKO RADY HISTORIE POČASÍ MAPA

Volubilis

První příznaky osídlení jsou zde již z doby neolitické a rovněž za krále Juby II. Římané zde začali budovat sídelní město kolem r. 40 n.l. a pobývali zde až do konce 3 stol. n.l. Město existovalo i potéaž do osmnáctého století, kdy se mramor a stavební kameny rozebraly na stavbu paláce Moulaye Ismaila v nedalekém královském městě Meknés.

Obvodové zdi vztyčil Markus Aurelius v první čtvrtině třetího století po Kristu a triumfální brána zakrátko poté oslavila udělení římského občanství obyvatelům a osvobození od daní pod císařem Caracallou. Podél cesty stály nejbohatší domy, vpravo od ní vedl akvadukt.

Dominantními stavbami jsou stále triumfální brána, kapitol, bazilika a lázně. Deset metrů vysoké sloupořadí a spojující oblouky přečkaly zub času bez úhony. Od obyčejných římských ruin - těch je koneckonců mnoho - odlišuje Volubilis téměř čtyřicítka atraktivních mozaik na zemi, s nimiž se nehýbalo a nachází přesně v takovém stavu jako kdysi. Barvy trochu vybledly, ale mytologické výjevy jsou stále čitelné. Nalezneme tu Orfea, jak hraje zvířatům; Herkulovy činy nebo sportovce, který právě vyhrál závod v seskakování a naskakování na koně. Historické poklady odděluje od návštěvníků pouze vetchý provaz a zřídka i hlídač spící za nejbližším keříkem nebo přímo v zakrytém rohu mozaiky. Kamenické detaily podlažních prvků, jako jsou malé vázy, sloupky nebo falické symboly dokazují, jak bohaté Volubilis bylo.

ZÁJEZDY
zájezd NAMIBIE
zájezd TANZANIE

zájezd JAR
MALEDIVY
www.afrikaweb.cz   
služby v Maroku Vám zajistí   
expo tour   
T.Bati 3672, ZLÍN   
mobil 602 530 266  
tel.fax.: 577 10 31 04  
expotour@expotour.cz  

Botswana