JAR
tanzanie

TANZÁNIENAMIBIEJIHOAFRICKÁ REPUBLIKABOTSWANAZANZIBARMAROKOKEŇAZIMBABWE
afrikaweb.czexpo tourtelefon 577 103 104 mobil 602 530 266 expotour@expotour.cz
EtoshaWindhoekSossusvleiSwakopmundFish River CanyonDamaralsndHimba
 
RADY HISTORIE

kmen Himba

Himbové - také se používá název Ovahimba, žijí převážně v severovýchodní Namibii v hraniční oblasti s Angolou. Do současnosti jich přežilo cca 20.000. Překlad názvu kmene znamená - lidé západu. Etnicky a jazykově jsou sblíženi s kmenem Hererů, který žije na východ od jejich území. Patří do skupiny bantuských národů a jejich hlavní obživou je v současnosti pastevectví. Do oblasti Namibie přišli s dalšími bantuskými kmeny ze severu. Do konfliktů se dostávali jak s dříve usídleným obyvatelstvem - Hotentoty, tak i několikráte při povstáních proti německým kolonistům a to především začátkem 20. století.
Po 1. světové válce jim byl společně s Herery vyčleněn bantustan Kaokoland na severu Namibie.
Dobytek je pro ně, tak jako pro další pastevecké kmeny v Africe nejdůležitějším majetkem, určující bohatství jak jednotlivce ale i celého rodinného klanu. Živí se mlékem, výrobky z méka a masem chovaných zvířat. Mimo pastevectví je zdrojem obživy i pěstování kukuřice.


V komunitě je povoleno mnohoženství a po svatbě je povinností ženy zachovávat věrnost, pokud není vlastním mužem nabídnuta příteli k obveselení. Pokud je muž zajištěn při nepovoleném styku s cizí vdanou ženou, musí majiteli této vdané ženy zaplatit pokutu. Himbové mají zapovězeno brát si ženy jiných národů a svou ženu si často kupují od její rodiny již jako dítě.
Měřítkem dospělosti je u žen menstruace, kdy je shledána jako způsobilá pro manželství. U chlapců je vykonávan iniciační obřad příjmu mezi muže hromadnou obřízkou.
Himbové jsou animisté a za posvátná považují i některá zvířata a důležitá místa.
Nejdůležitější osobou klanu je tzv "stařešina" čili nejstarší plnoprávný muž v osadě. Uprostřed osady často plane posvátný oheň a jednou z hlavních činností stařešiny je tento oheň hlídat.
Nejzajímavější na Himbech je jejich dredová úprava vlasů, kožené oděvy a tradiční pokrývání si těla povlakem ze směsi z rudého prachu, tuku a bylin. Jako ozdoby používají skleněné korálky a mušle. V současné době, tak jako je tomu i na jiných místech v Africe, dochází ke změnám tradic a někteří Himbové nosí běžné oděvy a navštěvují hospody za účelem konzumace alkoholu.

zájezdy
www.afrikaweb.cz   
služby v Namibii Vám zajistí   
expo tour   
T.Bati 3672, ZLÍN   
mobil 602 530 266  
tel.fax.: 577 10 31 04  
expotour@expotour.cz  

Namibie - Namibia