JAR
tanzanie

TANZÁNIENAMIBIEJIHOAFRICKÁ REPUBLIKABOTSWANAZANZIBARMAROKOKEŇAZIMBABWE
afrikaweb.czexpo tourtelefon 577 103 104 mobil 602 530 266 expotour@expotour.cz
EtoshaWindhoekSossusvleiSwakopmundFish River CanyonDamaralsndHimba
 
RADY HISTORIE

Namibie historie

nejstarší historie Namibie

Namibie spadá do africké oblasti nejstaršího výskytu obyvatelstva Homo erectus kolem roku 200.000 p.n.l. Byly zde nalezeny skalní kresby v Hunsbergu z roku kolem 25.000 p.n.l.


rytiny křováků ve skalách cca 12.000 let staré

Osídlení Namibie kmeny

Nejstarším původním známým obyvatelstvem Namibie byly lovecké a sběračské kmeny Sanů, které jsou známy pod názvem Křováci. Křováci byli pojmenováni podle způsobu jejich usídlení v bushi v které se zabydlely od roku 10.000 p.n.l. Křováci žili kočovným životem zcela bez závislosti na půdě.
Dalšími obyvateli, kteří se v oblasti usídlili byli lidé kmene Khoikhoi - Hotentoti. Ti přišli jako všechny následující migrace ze severu okolo přelomu letopočtů. Byli vyšší postavy, tmavější a především byli vyspělejší než Křováci. Chovali již dobytek a žili v uzavřených početných vesnicích, které se skládaly z několika rodinných klanů. Samozřejmě zde docházelo ke konfliktům mezi Hotentoty a původními Křováky - Sany, kteří kradli Hotentotům dobytek a cítili jejich pastevectví jako omezování prostoru pro lovnou zvěř.
Následující migrační skupina na namibijské území byly bantuské kmeny, především Hererové ze severu, kteřín postupně přicházeli od 10. - 16 století n.l. Ti měli opět rozvinutější kulturu, žili v organizovaných územních společnostech a prakticky ovládli po krvavých bojích nejvýhodnější území. S jejich příchodem se zde objevily železné zbraně.


místo na Cape Cross, kde portugalec Diego Cao 1486 vztyčil kříž

Objevení Namibie Evropany

Prvním známým Evropanem, který se zastavil na území Namibie , byl portugalský plavec Diego Cao 1486, který na Cape Cross vztyčil dřevěný kříž. Roku 1893 němci kříž z Namibie odvezli ke zkoumání do Německa. Vzhledem k nehostinnosti pobřeří, zde nevznikla jako v Kapském městě dosti dlouho kolonie pod nadvládou některého z Evropských států. Namibijské území bylo využíváno k zastávkám rybářů a bylo sporadicky osídleno holandskými osadníky. Teprve těsně po roku 1800, přicházejí do Namibie němečtí misionáři a následně i němečtí osadníci. V oblasti se rovněž prezentovali Angličané, kteří se usídlili a zabrali zátoku Walvis Bay. Jejich hlavním zájmem však byly oblasti nynější Jihoafrické republiky a konflikty s tamními búry.
V roce 1883 kupuje německý obchodník oficiálně pobřežní pozemky od místního náčelníka a v Namibii začíná expanze Německého císařství. V roce 1885 byla založena Německá koloniální společnost pro jihozápadní Afriku a území se nazývá Německá Jihozápadní Afrika. Při kolonizaci dochází ke krvavým povstáním původních obyvatel. Nejrozsáhlejší povstání bylo povstání Hererů.


původní německá kasárna nyní hostel ve Swakopmundu


Po první světové válce roku 1915 Jihoafrická armáda poráží Němce a namibijské území je ovládáno jako protektorát JAR a uplatňuje zde své zákonodárství, tj. včetně apartheidu. V roce 1960 se sformuje nacionalistická organizace SWAPO požadující nezávislost a v roce 1966 zahájí partyzánskou válku za nezávislost. OSN podporuje nezávislost Namibie, ale až v roce 1985 uděluje oblasti rozsáhlé pravomoci včetně samosprávy. V roce 1989 jsou po dlouhých konfliktech se SWAPO zorganizovány svobodné volby a roku 1990 Namibie získává konečně samostatnost.

zájezdy
www.afrikaweb.cz   
služby v Namibii Vám zajistí   
expo tour   
T.Bati 3672, ZLÍN   
mobil 602 530 266  
tel.fax.: 577 10 31 04  
expotour@expotour.cz  

Namibie - Namibia