Menu Zavřeno

Historie Keňa

nejstarší historie Keňi

V Keni byly nalezeny nejstarší pozůstatky člověka u jezera Turkana a ve Velké příkopové propadlině , které jsou staré asi 2.6 milionu let. Vnitrozemím Keni vedly vždy důležité migrační stezky.

Arabové a počátek kolonizace Keňi

V novější historii se stalo důležitým především Keňské pobřeží, kde se začaly od 8 století tvořit osady, zakládané především arabskými obchodníky. Prodávali zde především železo, sklo, látky a z pobřeží Keni odváželi slonovimu, rohy nosorožce, ale i otroky. Mnoho Arabů se zde i usadilo a položilo tak i základy svahilské kultury.
O vliv na území pobřeži se rovněž snažili se střídavými úspěchy i osmanští Turci.
Portugalci se dostali na pobřeží koncem 15 století , kteří si za svou základnu zvolili Mombasu, kde postavili roku 1593 pevnost Fort Jesus, která je v současnosti museem Keňské historie. Portugalci se zde vcelku neúspěšně pokusili o zavedení křesťanství. Vliv místních náboženství a importovaného Islámu Araby byl příliš velký.
Vitrození mělo poněkud odlišný vývoj. Důležitým aspektem pro jeho vývoj mělo hlavně pronikání Masajů, které začalo v 18 století. Masajové se po té stali hlavním kmenem ve vnitrozemí.
V 18. století byli Portugalci z pobřeží beze zbytku vyhnáni a Mombasu na čas ovládli opět Arabové, tentokrát Ománský sultán a po té sultán ze Zanzibaru. Ten však pronajal část území Britům a ti rychle obsadili do vnitrozemí a prohlásili oblast svým protektorátem.

Britové v Keni

Koncem 19. století projevily o východní Afriku zájem dvě evropské mocnosti. Bylo to Německo a Velká Británie. V roce 1886 podepsaly smlouvu o sférách vlivu a území Keni připadlo pod britskou správu. Z Evropy se rozšířilo přistěhovalství a osadníci zabírali území Kikujů a Luů, kde pěstovali kávu a čaj. Nejprve zde Angličani vyhlásili protektorát a v roce 1920 byla Keňa prohlášena britskou kolonií. Černoši nesměli vstupovat do hotelů a do míst určených bílým. Nespokojenost Keňanů se stávajícím stavem a nadvládou britů vedla v padesátých letech minulého století k násilnému teroristickému odporu vedeného tajnou organizací MauMau, která měla za úkol zabít a vyhnat všechny bílé. Povstání a organizace Mau Mau byla poražena, ale snaha keňských černochů v boji o osamostatnění přinesla své ovoce. 1962 byla Keni poskytnuta rozšířená autonomie a 1964 získala Keňa samostatnost.

samostatnost Keni a moderní historie

12. prosince 1963 byla vyhlášena samostatná Keňská republika, jíž Velká Británie poskytla finanční pomoc. Prezidentem se stal Jomo Kenyatta, a Keni se vcelku dařilo. Keňa patřila mezi nejvíce prosperující země v Africe. Po smrti prezidenta Jomo Kenyatty však začalo docházet ke kmenovým a náboženským roztžkám a začala bujet úřednická korupce. Došlo zde i k několika teroristickým útoků.