Menu Zavřeno
historie Zanzibar

Historie Zanzibar

 

Od 8. století začali Zanzibar prozkoumávat arabští obchodníci, kteří se zde začali usazovat. Arabové s sebou také přinesli islám. Smíšením arabského a černošského obyvatelstva vznikla svérázná svahilská kultura. Svahilština, jazyk, který je úřední nejen v Tanzanii, ale i v Keni a Ugandě, vznikla syntézou domorodých (bantuských) nářečí s arabštinou, perštinou a později i portugalštinou a angličtinou. Zanzibar, stejně jako další města ve východní Africe, bohatnul především díky rozsáhlému obchodu s Indií.
Prvním Evropanem, který ostrov spatřil, byl asi portugalský mořeplavec Vasco da Gama v roce 1498. V té době byl ostrov již po staletí právě pod vlivem arabských obchodníků, kteří sem přijížděli na svých dřevěných lodích poháněných monzunovými větry. Portugalci se zde však usídlili a získali v oblasti obchodní vliv pomocí kterého ovládali obchod s Indií až do konce 17. století, kdy však ztratili svou mocenskou pozici a byli zde opět nahrazeni arabi – ománským sultanátem a to až do 19. století. Zanzibar se stal v této době nejen centrem, kde se obchodovalo s kořením (největší význam měl hřebíček) a se slonovinou, ale také především s otroky.
Ve 2. polovině 19. století však vzrůstal tlak evropských koloniálních mocností – Německa, které ovládlo pevninskou Tanganiku a Velké Británie. Ta nejdříve přinutila sultána, aby zakázal obchod s otroky a pak sultanát přímo ovládla – v roce 1890 se Zanzibar stal britským protektorátem. Zároveň Zanzibar ztratil území, která mu kdysi patřila na pevnině – rozebrali si je Němci (Tanganika) a Britové (Keňa). Na samotný ostrov si dělali nárok i Němci, nakonec ale souhlasili s výměnou ostrova za ostrov – Británie se vzdala ostrova Helgoland, který jí do té doby patřil (leží však kousek od německých břehů) a Němci pro změnu souhlasili, aby Zanzibar získali Britové. Během britského protektorátu vládnul na Zanzibaru nadále dědičný sultán, ale zároveň zde sídlil zmocněnec (místodržící) Velké Británie, který na něj dohlížel. Tento stav trval až do roku 1963. Tehdy (10.12.1963) místní sultán vyhlásil nezávislost na Velké Británii. Moc dlouho se z ní ale neradoval, protože o měsíc později (12.4.1964) byl svržen a 26.4.1964 se Zanzibar spojil s Tanganikou a vytvořil nový stát, Tanzanii, jejíž součástí je dodnes. Vzhůru na Zanzibar!