Menu Zavřeno

BOTSWANA

Viktoriíny vodopády a safari  NP Chobe ( 5dní )

Viktoriíny vodopády NP Chobe a Okavango  ( 10 dní )

Viktoriíny vodopády Btswana, JAR a okruh v Namibii (18 dní )

Viktoriíny vodopády, Botswana a okruh JAR (14 dní )

Botswana – geografie

Oficiálně Republika Botswana, je vnitrozemský stát, který se nachází geograficky v jižní Africe. Hlavním městem je Gaborone. Botswana se rozkládá na ploše 600 370 km 2. Území státu je převážně rovinaté s několika náhorními plošinami ležící v nadmořských výškách okolo tisíce metrů. Typické pro Botswanu jsou hlavně rozlehlé savany. Velkou část Botswany zabírá poušť Kalahari. Ikdyž poušť Kalahari tvoří skoro sedmdesát procent země, je Botswana díky bažinám kolem Okavanga a řece Chobe vodnatá a nouzí o vodu netrpí. Safari v Botswaně je z komerčních oblastí nejdražší, ale také nejkvalitnější. Pomineme-li samozřejmě různé státy v Africe, kde safari turistika není příliš rozvinutá a schází tam jakákoliv konkurence. V Botswaně se rozhodli jít cestou kvality, zaměřenou na rozdíl například od Keni, výhradně na movitější klientelu. Ubytovací zařízení – campy, lodge případně hotely nejsou tak velké a nemají někdy ani tolik moderních vymožeností. Jsou však zasazeny do přírody a snaží se Vám vytvořit opravdu prostředí individuálního safari v nedotčené přírodě.
Ikdyž je Botswana drahou oblastí Afriky, hotely jsou vyprodány dlouho dopředu a proto je nutné safari plánovat odhadem alespoň 4 měsíce předem.

Rezervace v Botswaně

Delta Okavango je jednou z největších světových vnitrozemských delt a nachází se v severozápadní části Botswany. V období dešťů se delta mění v rozsáhlé mokřady, důležité pro zdejší ekosystémy. Mezi důležité vodní toky Botswany patří Limpopo, Shashe a Linyanti. Botswanou protéká také řeka Chobe,která na severu tvoří hranici s Namibií. Botswana byla dřív jednou z nejchudších zemí v Africe, nyní má jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. V Botswaně žije 1,8 miliónů obyvatel. Většinu obyvatel tvoří příslušníci kmene Batswana (95 %). Dalšími kmeny jsou Kalanga, Basarwa a Kgalagadi (4 %), bílí osadníci představují 1 % populace.

Botswana – info

Polovina obyvatel je původního kmenového vyznání, druhá polovina uznává křesťanství. Zemědělství v Botswaně slouží především domácí spotřebě. Více než 50% všech domácností v Botswaně vlastní dobytek, který je v současné době největším zdrojem příjmů venkova. Pro domácí spotřebu se pěstují sorgo, ovoce a zelenina, luštěniny, podzemnice olejná, hlízy a bavlna. Nejdůležitějším odvětvím je těžba nerostů, na prvním místě diamantů (3. místo na světě). Největší těžební společnosti jsou z 50 % vlastněny vládou. Dále se zde těží rudy mědi, niklu a kobaltu. Těžba zde tvoří asi 40% všech příjmů státního rozpočtu. Prakticky veškerá produkce se vyváží. Značné zásoby uhlí umožňují výrobu elektřiny. V poslední době je snaha oživit místní malovýrobu (potravin, textilu, chemikálií a výrobků ze dřeva) a využít všech možností k rozvoji turistiky.

Nejvyšším bodem Botswany je Tsodilo (1489 m. n. m.). Nachází se v severozápadní části nedaleko hranic s Namibií. Toto pohoří ležící v poušti Kalahari je pro velké množství nalezených dávnověkých památek lidského osídlení zařazeno do dědictví UNESCO. Mezi nejznámější národní parky Botswany patří Chobe National Park, Okavango Delta a Moremi Wildlife Reserve a Kalahari National Park.