Menu Zavřeno

Masajové

 

návštěva Masajské vesnice

Masajové jsou hrdý a válečnický národ žijící na území Keni a Tanzánie stále ještě relativně primitivním způsobem. Návštěva vesnice Masjů je nedílnou součástí každé turistické cesty do Keni a platí se za ni při vstupu do vesnice stařešinovi nebo vzdělanému pověřenému vesnickému managerovi ovládající angličtinu a vlastnící mobil. Cestujete-li sami, můžete si cenu dohodnout individuálně. Pokud jste doprovázeni místním průvodcem, je to jeho práce, s tím že pravděpodobně nepůjde příliš pod cenu, protože pravděpodobně se výše vašeho poplatku odrazí ve výši jeho provize. Běžné turistické vstupné je cca 15 – 25 USD / osobu. Je to prakticky ale jedinná příležitost, kdy můžete Masaje fotit dle libosti, protože za focení bez poplatku v terénu můžete být odměněni i hozením kamene. Exklusivně zajistíme přenocování v chýši. Vhodné jako zážitková turistika.

Při vstupu Vás nejprve uvítají tzv. uvítacím tancem a po té skákáním do výšky v kruhu. Rovněž Vám předvedou maželky a hlavního stařešinu a Vy múžete vstoupit do vesnice, kde Vás očekává lahůdka – návštěva místního obydlí. Pokud nemáte foaparát s bleskem, tak stejně nic nevyfotíte, protože jejich chýše z hlíny,kravinců a větví nemají okna.

Závěrem Vaší návštěvy Vás seženou na prostranství, kde mají nashromážděny vlastní výrobky – náramky, zbraně bubínky apod. a ještě naposled se pokusí Vaší peněžence pustit žilou. Málokdo však odolá při pohledu na malá Masajátka choulící se ve větší chatrči nahrazující školu a to ještě když Vás způsobně pozdraví. Závěrem Vás však může očekávat ještě neplánované pobavení, to když se do sebe pustí za halsitého vřískotu 2 Masajky, kdy každá tvrdí , že ten náramek, který jste si koupuli vyrobila právě ona a patří ji proto část ceny.V současnosti Masajové také působí i v hotelích jako ochranka, ale spíše bych řekl, že především jako turstická dekorace.

Zvyky Masajů

K zvykúm masajů patří pít krev smíchanou s mlékem. Krev získají naříznutím tepny dobytčete. Rovněž mladí mužové, aby přešli do dopělosti a stali se válečníky – morany, musí podstoupit zkoušku dospělosti, při níž jsou nuceni mimo obřízku trávit osamoceně určitý čas v buši. Moderní doba však postihla i je, protože ti, často namísto toho, aby hrdině čelili nebezpečí střetu s divokým zvířetem v divočině, postávají zištně u silnice a za mírný poplatek se nechávají vyfotit od zahraničních turistů.
Současná doba Masajům vúbec nepřeje. Prioritu mají divoká zvířata pro turisty v rezervacích a proto Masajové jsou odsunováni se svými stády na jejich okraj nebo zcela mimo jejich hranice.