Menu Zavřeno

Namibie historie

 

nejstarší historie Namibie

Namibie spadá do africké oblasti nejstaršího výskytu obyvatelstva Homo erectus kolem roku 200.000 p.n.l. Byly zde nalezeny skalní kresby v Hunsbergu z roku kolem 25.000 p.n.l.

Osídlení Namibie kmeny

Nejstarším původním známým obyvatelstvem Namibie byly lovecké a sběračské kmeny Sanů, které jsou známy pod názvem Křováci. Křováci byli pojmenováni podle způsobu jejich usídlení v bushi v které se zabydlely od roku 10.000 p.n.l. Křováci žili kočovným životem zcela bez závislosti na půdě.
Dalšími obyvateli, kteří se v oblasti usídlili byli lidé kmene Khoikhoi – Hotentoti. Ti přišli jako všechny následující migrace ze severu okolo přelomu letopočtů. Byli vyšší postavy, tmavější a především byli vyspělejší než Křováci. Chovali již dobytek a žili v uzavřených početných vesnicích, které se skládaly z několika rodinných klanů. Samozřejmě zde docházelo ke konfliktům mezi Hotentoty a původními Křováky – Sany, kteří kradli Hotentotům dobytek a cítili jejich pastevectví jako omezování prostoru pro lovnou zvěř.
Následující migrační skupina na namibijské území byly bantuské kmeny, především Hererové ze severu, kteřín postupně přicházeli od 10. – 16 století n.l. Ti měli opět rozvinutější kulturu, žili v organizovaných územních společnostech a prakticky ovládli po krvavých bojích nejvýhodnější území. S jejich příchodem se zde objevily železné zbraně.

Objevení Namibie Evropany

Prvním známým Evropanem, který se zastavil na území Namibie , byl portugalský plavec Diego Cao 1486, který na Cape Cross vztyčil dřevěný kříž. Roku 1893 němci kříž z Namibie odvezli ke zkoumání do Německa. Vzhledem k nehostinnosti pobřeří, zde nevznikla jako v Kapském městě dosti dlouho kolonie pod nadvládou některého z Evropských států. Namibijské území bylo využíváno k zastávkám rybářů a bylo sporadicky osídleno holandskými osadníky. Teprve těsně po roku 1800, přicházejí do Namibie němečtí misionáři a následně i němečtí osadníci. V oblasti se rovněž prezentovali Angličané, kteří se usídlili a zabrali zátoku Walvis Bay. Jejich hlavním zájmem však byly oblasti nynější Jihoafrické republiky a konflikty s tamními búry.
V roce 1883 kupuje německý obchodník oficiálně pobřežní pozemky od místního náčelníka a v Namibii začíná expanze Německého císařství. V roce 1885 byla založena Německá koloniální společnost pro jihozápadní Afriku a území se nazývá Německá Jihozápadní Afrika. Při kolonizaci dochází ke krvavým povstáním původních obyvatel. Nejrozsáhlejší povstání bylo povstání Hererů.

Po první světové válce roku 1915 Jihoafrická armáda poráží Němce a namibijské území je ovládáno jako protektorát JAR a uplatňuje zde své zákonodárství, tj. včetně apartheidu. V roce 1960 se sformuje nacionalistická organizace SWAPO požadující nezávislost a v roce 1966 zahájí partyzánskou válku za nezávislost. OSN podporuje nezávislost Namibie, ale až v roce 1985 uděluje oblasti rozsáhlé pravomoci včetně samosprávy. V roce 1989 jsou po dlouhých konfliktech se SWAPO zorganizovány svobodné volby a roku 1990 Namibie získává konečně samostatnost.