Menu Zavřeno

Jižní Afrika – rady

 

Jižní Afrika splňuje zařazení mezi nejzajímavější světové turistické destinace. Mírně nadsazeně se propaguje jako „celý svět v jedné zemi“, ale lze říci, že část sloganu splňuje a to především v porovnání s ostatními populárními turistickými destinacemi jako Tanzánie, Keňa nebo Namibie. Na rozdíl od nich Jihoafrická republika nabízí zajímavá panoramata v Blyde River Canyonu a Cape Town a jeho okolí. V JIhoafrické republice však chybí bílé a teplé tropické pláže Indického oceánu.

Při plánování navštívených míst v Jižní Africe nelze především vynechat Pretorii, kde se seznámíte s afrikánskou historií, Krugerúv národní park, Blyde River Canyon a Kapské město. Další zajímavá místa jsou Sun City, Swazijsko a další rezervace jako například HluHluve.

Jižní Afrika – strava

V JAR není zde problém zastavit se po cestě u restaurací a najíst se na běžné úrovni. Síť silnic je velmi dobrá a kvalitní i v porovnání s Evropou.

Co se týká peněz, tak není problém vyměnit EUR nebo USD na místní měnu Randy. V rezervacích nesmíte vystupovat z vozu mimo místa, kde to povolí rangeři. Při návštěvě rezervací můžete použít svůj vůz nebo si za příplatek pronajmout otevřený jeep s řidičem. V otevřeném jeepu se zcela učitě cítíte blíže africké přírodě. Samobsluhy zde jsou zásobovány na výborné úrovni a není vyjímkou že zde dostanete Plzeň, která patří mezi nejdražší piva.

Jižní Afrika – bezpečnost

I když si myslím, že bezpečnostní situace v JIhoafrické Republice není ideální, lze se po Jihoafrické republice pohybovat vcelku bezpečně. Pomineme-li slumy, ta nejproblematičtější jsou centra velkých měst, jako Durban v noci. Nejlépe je strávit noci v baru v hotelu nebo v hlídaných nočních turistických centrech.

Historie Jihoafrické Republiky

historie Jihoafrická republika prehistorie

původními obyvateli Jižní Afriky byli kmeny křováků, které potom začali vytlačovat nebo ovládat hotentotské kmeny. Posledními přistěhovalci byli bantuské kmeny. Zulové byli největšími nepřáteli bílých kolonizátorů – Bůrů a Angličanů. Vedeni “ černým Napoleonem“ náčelníkem Čakou jim dokázali dlouho vzdorovat velmi dobře organizovanou armádou, až byli nakonec poraženi Bůry v bitvě u Krvavé řeky, kde r 1838 necelých 500 bůrů porazilo 12 000 Zulů prakticky beze ztrát. Dalším kmenem, který se postavil Evropanům na odpor byli členové kmene Xhosa.

historie Jihoafrická republika – evropani

Prvními Evropany , kteří se objevili na pobřeží JIžní Afriky však byli skoro jako skoro všude Portugalci a to kolem r. 1500. Holanďané se začali usazovat v okolí Kapského města až od r. 1652 vedeni Jan Van Riebeckem. První konflikty s Angličany , které vyústili v búrské války nastaly od r. 1795. Bůrové využívali své znalosti terénu a flexibilnost svých comand sestavených z osadníků na rozdíl od Angličanů, kteří za sebou měli kolonizační zkušenosti například z Indie a dobře vycvičenou organizovanou armádu. Důvodem konfliktu bylo především zjištění Angličanů, že jih Afriky je nejenom nesmírně bohatá země ale i poloha Kapské Města, důležitá pro lodní dopravu do Asijských kolonií. Po dlouhodobých krvavých střetech se stali oficiálními vítězi se stali Britové, nicméně Bůrové je donutili ke spoustě ústupků, protože jako evropské národy byli v nuceni v Africe žít vedle sebe. Symbolem sjednocení je vládní budova Union building v Pretorii. Částečné pozůstatky tohoto starého nepřátelství však přežívají v mysli některých bílých obyvatel Jižní Afriky až do dneška. Během střetů byli Bůrové donuceni k velkému Treku , kdy voertrekeři se přesunuli s celými rodinami na vozech taženými voly z oblasti Kapska do vnitrozemí za účelem hledání nového teritoria, kde by byli svými pány. Výsledkem bylo založení Oranžského státu.
Tento přesun Vám nejlépe přiblíží návštěva velkého památníku postaveného jejich památce u Pretorie.
Významnou osobností Jižní Afriky se stává prezident Paul Krueger, který byl ale ke sklonku svého života donucen emigrovat do Evropy. Roku 1910 vzniká Jihoafrická unie. V roce 1948 ve volbách zvítězila Afrikánská národní strana, V roce 1949 zavádí zákaz smíšených manželství a přijímá další zákony aparheidu.
Pro dokreslení citát maršála Mongomeryho za 2 světové války : dejte mi 20 divizí američanů a já dobudu Evropu, dejte mi 15 divizí angličanů a já dobudu Berlín a dejte mi 2 divize bůrů a já smetu Německo z povrchu zemského.

historie Jihoafrická republika 20 století

1994 v prvních demokratických volbách v JAR zvítězil Africký národní kongres(ANC), prezidentem byl zvolen Nelson Mandela a nastává údobí přebírání moci původním černoškým obyvatelstvem. Ikdyž se hodně bílých obyvatel přestěhovalo a stále přestěhovává například na Nový Zéland nebo do Austrálie, stále má relativně dostatek prostoru na rozdíl od Zimbabwe, kde vyhánění bělochů končí ekonomickou krizí. V Jižní Africe část černoškého obyvatelstva přebírá životní styl Evropanů a snaží se chránit vysokou životní úroveň. Problémem je zde však někdy nejenom kmenové soupeření ale především vysoké množství imigrantů z méně rozvinutých států Afriky, pro něž je JAR země zaslíbená.